Nieuws

Wat zijn de gevolgen van huurprijsvermindering door de corona crisis?

28 februari 2021 |  Huurrecht

In januari is het eerste kort geding toegewezen waarin een huurder korting heeft gekregen op de huurprijs in verband met corona. Op welke juridische grondslag is dit gebaseerd en wat kan dit betekenen voor ondernemers die hun panden hebben verhuurd als winkel of horecagelegenheid?...

Meer lezen

Wat zijn verblijfsoverstijgende kosten van kinderen en wie moet die kosten betalen?

25 januari 2021 |  Familierecht

Wanneer er een kinderalimentatie wordt bepaald door een rechter, vragen veel mensen zich af of daarnaast nog aanvullende kosten voor de kinderen moeten worden betaald voor zaken zoals schoolgeld, kleding en hobby’s. Wie deze kosten moet betalen leest u in dit artikel...

Meer lezen

Aan welke eisen moet een Bibob-advies voldoen?

14 december 2020 |  Bibob

Op basis van een Bibob-advies kan een bestuursorgaan beslissen om een vergunning of subsidie te weigeren of zelfs in te trekken. Voor de belanghebbende heeft dit verregaande economische en maatschappelijke gevolgen. Aan welke eisen een Bibob-advies moet voldoen leest u in dit artikel...

Meer lezen

Wat wordt bedoeld met indeplaatsstelling van een huurovereenkomst?

16 november 2020 |  Huurrecht

Wanneer sprake is van middenstandsbedrijfsruimte zoals een café, winkel of restaurant, dan is het mogelijk om de bedrijfsruimte van een onderneming samen met de onderneming over te dragen. Voor overname van de gehuurde ruimte kan een indeplaatsstelling aan de rechtbank worden gevraagd....

Meer lezen

Welke rechten en plichten gelden er bij de huur van middenstandsbedrijfsruimte?

19 oktober 2020 |  Huurrecht

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten huur van onroerende zaken: huur van woonruimte, huur van een middenstandsbedrijfsruimte of huur van overige bedrijfsruimte.  In deze blog wordt de huur van middenstandsbedrijfsruimte besproken en de beperkingen die daar aan zitten.....

Meer lezen

Ontbinding en verdeling van een VOF

14 september 2020 |  Contractenrecht

Bij ontbinding en verdeling van een VOF ontstaat regelmatig discussie tussen vennoten over de vraag wie de activiteiten van de vennootschap voortzet en wat de waarde van de vennootschap is. In dit artikel wordt besproken hoe dit is op te lossen....

Meer lezen

Hoe wordt conservatoir beslag opgeheven?

17 augustus 2020 |  Contractenrecht

Beslag is een maatregel waardoor een schuldenaar de beschikking over een vermogensrecht of object wordt ontnomen of beperkt omdat hij een schuldeiser niet heeft betaald. In dit artikel leggen wij uit hoe conservatoir beslag kan worden opgeheven....

Meer lezen

Verwijderen van een BKR-codering bij de gemeente

31 juli 2020 |  Privacyrecht

Een BKR-codering wordt meestal geplaatst door een kredietverstrekker. Het is echter ook mogelijk dat een BKR-codering door de gemeente wordt geplaatst. Dit gebeurt in het geval van een schuldhulpverleningstraject. Hoe een dergelijke codering kan worden verwijderd uit het BKR-register leest u hier...

Meer lezen

Hoe gaat het NWWI om met persoonsgegevens bij een taxatie?

22 juni 2020 |  Privacyrecht

Het NWWI staat voor het Nederlands Woning Waarde Instituut en keurt taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs. Taxateurs keuren volgens de door het NWWI opgestelde richtlijn maar wat doet het NWWI met alle persoonsgegevens die zij ontvangen?...

Meer lezen

Wanneer kan ik aan een concurrentiebeding worden gehouden?

28 mei 2020 |  Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen om te voorkomen dat een werknemer bij een concurrent aan de slag gaat. Een concurrentiebeding kan onder bepaalde omstandigheden echter door de rechter worden vernietigd of worden beperkt...

Meer lezen

Maatregelen voor bedrijven en ondernemers om de gevolgen van het corona virus te beperken

6 april 2020 |  Ondernemingsrecht

De uitbraak van de Covid-19 epidemie in Nederland, ook wel het corona virus genoemd, brengt voor uw bedrijf op zijn zachtst gezegd een uitdaging. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de financiële gevolgen van het corona virus te verzachten...

Meer lezen

Is schadevergoeding mogelijk voor schending van privacy(rechten) op grond van de AVG?

26 februari 2020 |  Privacyrecht

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het mogelijk voor de Autoriteit Persoonsgegevens om een boete op te leggen. Maar kan de burger ook vragen om schadevergoeding wanneer een privacy schending vast komt te staan?...

Meer lezen

In welke gevallen kan ik mijn naam wijzigen?

27 januari 2020 |  Familierecht

In sommige gevallen is het mogelijk om een voornaam of een achternaam te wijzigen. Voor beide verzoeken gelden eigen voorwaarden en ook de wijze van het indienen van een dergelijk verzoek verschilt...

Meer lezen

Wetswijziging van de vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap

2 december 2019 |  Contractenrecht

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Modernisering Personenvennootschappen in. In dit artikel wordt uitgelegd wat een personenvennootschap, vennootschap onder firma (VOF), maatschap en commanditaire vennootschap (CV) is en welke wijzigingen de nieuwe wet met zich mee brengt...

Meer lezen

Wat betekent het dat een overeenkomst nietig of vernietigbaar is?

16 oktober 2019 |  Contractenrecht

Wanneer een overeenkomst tussen partijen wordt gesloten kan het voorkomen dat deze nietig is of vernietigbaar. Dit betekent dat de overeenkomst juridisch niet geldig is. In welke gevallen er sprake is van nietigheid of vernietigbaarheid. Wat de gevolgen hiervan zijn, wordt in dit artikel besproken...

Meer lezen

Wanneer moet een verwerkersovereenkomst worden gesloten?

2 september 2019 |  Privacyrecht

Ondernemingen die persoonsgegevens verwerken van andere bedrijven dienen een verwerkersovereenkomst te sluiten. Er zijn echter ook een heleboel gevallen waarin een verwerkersovereenkomst niet nodig is maar wanneer is dat het geval?...

Meer lezen

Belangrijkste bepalingen in de arbeidsovereenkomst

5 augustus 2019 |  Arbeidsrecht

Wanneer u de juiste werknemer heeft gevonden dan is de kans groot dat hij snel aan de slag gaat. Maar wat moet er eigenlijk in een arbeidsovereenkomst staan en moet een  arbeidsovereenkomst gee maatwerk zijn?...

Meer lezen

Verkorting van de duur van partneralimentatie in de Wet Herziening Partneralimentatie

1 juli 2019 |  Familierecht

In mei 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie beperkt...

Meer lezen

De gevolgen van de gewijzigde arbeidswetgeving voor ontslag op staande voet

3 juni 2019 |  Arbeidsrecht

Bij een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst van een werknemer direct. De mogelijkheid in de nieuwe wetgeving om in hoger beroep te gaan brengt voor werkgever en werknemer veel onzekerheid met zich mee....

Meer lezen

Wanneer is sprake van een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte?

6 mei 2019 |  Huurrecht

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om woonruimte tijdelijk te huren of te verhuren. Er zijn nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden...

Meer lezen

Welke rechten heeft iemand in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

8 april 2019 |  Privacyrecht

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben burgers meer mogelijkheden gekregen om hun persoonsgegevens te beschermen...

Meer lezen

Cameratoezicht en privacywetgeving, hoe zit dat?

4 maart 2019 |  Privacyrecht

Camerabeelden vallen onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens omdat sprake is van persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is een grondslag nodig...

Meer lezen

Wanneer moeten er proceskosten worden betaald?

4 februari 2019 |  Contractenrecht

Als u in een procedure in het ongelijk wordt gesteld, bestaat het risico dat u wordt veroordeeld in de proceskosten. Dit kan aardig oplopen... 

Meer lezen

Wanneer wordt een IVR/EVR registratie verwijderd?

3 december 2018 |  Privacyrecht

Financiële instellingen houden een register bij om fraude en laakbare activiteiten te voorkomen. Wanneer een consument in deze registers wordt opgenomen kan hij geen financieel product meer aanvragen zoals een bankrekening openen ... 

Meer lezen

Wanneer kan een negatieve BKR-registratie worden verwijderd?

1 oktober 2018 |  Privacyrecht

Een negatieve BKR-registratie kan grote gevolgen hebben voor de betrokken persoon. Met een dergelijke registratie kan in sommige gevallen geen krediet meer worden verkregen. Hierdoor kan bijvoorbeeld geen hypotheek meer worden afgesloten...

Meer lezen

Hoe kan een faillissement worden beëindigd?

3 september 2018 |  Insolventierecht

Een faillissement kan op verschillende wijzen eindigen: doordat alle schulden volledig zijn betaald, bij gebrek aan vermogen waardoor de kosten van het faillissement (zoals het salaris van de curator) niet kunnen worden betaald en door middel...

Meer lezen

Het nieuwe trouwen: de Wet Beperking Gemeenschap van Goederen

20 juli 2018  |  Familierecht

Sinds 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap van goederen het nieuwe wettelijke uitgangspunt voor mensen die in het huwelijksbootje stappen en voor mensen die een geregistreerd partnerschap aan gaan. Wat zijn de juridische ...

Meer lezen

Wat mag er in ieder geval niet (meer) onder de AVG

02 mei 2018  |  Privacyrecht

Algemene doelstelling van de nieuwe privacywetgeving is dat aan de betrokkenen verantwoording wordt afgelegd waarom hun persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan...

Meer lezen

Wat verandert er met de nieuwe Privacy-wetgeving (AVG)?

30 april 2018  |  Privacyrecht

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit is een Europese regeling en vervangt alle nationale wetten. Er zijn een paar nieuwe stappen die een onderneming met de nieuwe...

Meer lezen

Ontslag op staande voet, wanneer is sprake van redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen?

25 april 2018  |  Arbeidsrecht

Op grond van artikel 7:677 lid 1 BW kan een werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst direct opzeggen wanneer sprake is van dringende reden. Als dringende reden wordt aangemerkt zodanige daden, eigenschappen of gedragingen...

Meer lezen

Wetsvoorstel uitbreiding van de Wet Bibob

23 april 2018  |  Wet BIBOB

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) wordt uitgebreid om gemeenten, provincies en de overheid in het algemeen ruimere mogelijkheden te geven om te voorkomen dat criminelen dienstverlening...

Meer lezen

Hoe moet een woning worden verdeeld bij ongehuwd samenwonende partners zonder samenlevingscontract?

18 april 2018  |  Familierecht

Veel mensen die samen een huis kopen, gaan alleen naar de notaris voor het passeren van een eigendoms- en hypotheekakte. Daarbij vergeten ze een samenlevingscontract te sluiten voor het geval ze uit elkaar gaan. Als gevolg hiervan ontstaat...

Meer lezen
Nieuwsoverzicht
Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl