Afschaffing van het algehele verbod op nevenwerkzaamheden

Arbeidsrecht

8 augustus 2022
door Leen Hennink

In veel arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat toestemming nodig is voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. Dit verbod komt per 1 augustus 2022 te vervallen. De gevolgen van deze nieuwe regels leest u hier.

Door de komst van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is het uitgangspunt geworden dat de werknemer buiten de overeengekomen arbeidstijd bij een andere werkgever of voor zichzelf arbeid mag verrichten. Slechts in een aantal gevallen is het verrichten van nevenwerkzaamheden niet toegestaan.

Het heeft alleen zin om een verbod op nevenwerkzaamheden op te nemen in een arbeidsovereenkomst wanneer de werkgever een objectieve reden kan geven voor het verbod. Een objectieve en daarmee goede redenen zijn: bescherming van de gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, integriteit van overheidsdiensten en het vermijden van belangen of conflicten. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het beperken van de duur van werkzaamheden die een werknemer elders verricht in verband met de wettelijke rusttijden. De reden waarom een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen hoeft niet opgenomen te worden in de arbeidsovereenkomst. Dit kan in een later stadium ook nog gemotiveerd worden.

Een verbod op nevenwerkzaamheden in een bestaande arbeidsovereenkomst blijft geldig zolang een werkgever na 1 augustus 2022 een objectieve reden kan geven voor het beding. Een algeheel verbod op alle nevenwerkzaamheden in een arbeidscontract zal daardoor niet vaak meer geldig zijn.

Gedachte hierachter is dat een werknemer buiten het werkrooster bij de werkgever om voor andere werkgevers moet kunnen werken. De werkgever heeft er echter belang bij dat de werknemer goed uitgerust en fit op zijn werk verschijnt en in zijn vrije tijd niet concurreert met zijn werkgever.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl