2023 08 07 BKR moet ook verwijderen

BKR moet ook negatieve BKR-registraties verwijderen

Privacyrecht

7 augustus 2023
door Tine Notenboom

Op 6 juni 2023 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het BKR ook kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat een consument het BKR kan verzoeken om BKR-registraties te verwijderen. Welke gevolgen deze uitspraak heeft, leest u hier.

Het BKR is opgericht om het stelsel van kredietregistratie te beheren en beheert het systeem (het CKI) waarin de centrale registratie door de kredietaanbieders plaatsvindt. Meer informatie over een negatieve BKR-registratie leest u hier. Tot op de dag van vandaag verwijst het BKR voor het aanpassen van de BKR-registratie de consument naar de kredietverstrekker die de registratie heeft geplaatst. Het BKR verzamelt en beheert alle kredietgegevens in Nederland. Kredietaanbieders zijn ook verplichting om elk krediet dat zij verstrekken bij het BKR aan te melden.

De AVG maakt onderscheid tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker om te bepalen welke verplichtingen een organisatie uit hoofde van de AVG heeft. Een verwerkingsverantwoordelijke bepaalt met welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt en de manier waarop dat gebeurt. Een verwerker gebruikt persoonsgegevens in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke zoals bijvoorbeeld een websitebeheerder. Die verwerkt persoonsgegevens van de organisatie die de website in eigendom heeft.  

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat met de taak die het BKR heeft, zij verwerkingsverantwoordelijke is van persoonsgegevens. Het BKR en de kredietaanbieders zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het geheel van de verwerking van persoonsgegevens in het CKI. Het BKR heeft nog aangevoerd dat zij zelf slechts een beperkte uitvoerende verantwoordelijkheid heeft omdat haar verantwoordelijkheid beperkt is tot het waarborgen van de volledigheid, de accuraatheid en beschikbaarheid van de kredietgegevens in het CKI. Het gerechtshof heeft dit argument verworpen. Een beperkte verwerkingsverantwoordelijkheid past niet in het systeem van de AVG. BKR is (mede) voor het geheel van de verwerking van de persoonsgegevens in het CKI verantwoordelijk. Er zijn derhalve twee verwerkingsverantwoordelijken, namelijk de kredietverstrekker die de BKR-registratie plaatst en het BKR. Beide kunnen door de consument worden aangesproken om de (negatieve) BKR-registratie te verwijderen. De volledige uitspraak van het gerechtshof leest u hier.

Nu rijst de vraag: wanneer is het zinvol om een kredietverstrekker aan te spreken en wanneer dient het BKR te worden aangesproken voor verwijdering van de BKR-registratie? Het gerechtshof benadrukt in bovengenoemde uitspraak dat een consument vrij is om zich tot het BKR of een kredietaanbieder te wenden met zijn verwijderingsverzoek. In de praktijk blijkt het BKR een inhoudelijke beoordeling te willen afhouden. De reactie is ofwel een verwijzing naar de kredietaanbieder ofwel een reactie blijft in zijn geheel uit. Als een consument vervolgens een rechtszaak start dan volgt een inhoudelijke reactie. Aangezien een consument in dat stadium al veel tijd en geld heeft geïnvesteerd om de registratie verwijderd te krijgen, kiezen de meeste consumenten eieren voor hun geld door de kredietverstrekker aan te spreken voor verwijdering van hun negatieve BKR-registratie en niet het BKR. Door een proceskostenveroordeling te vragen proberen wij de kosten voor de consument te beperken. Wij vinden het belangrijk dat het BKR ook op haar verplichtingen ten opzichte van de consument wordt aangesproken. 

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl