Heeft de bank een verplichting om iemand een bankrekening aan te bieden?

Contractenrecht

5 september 2022
door Tine Notenboom

Het hebben van een betaalrekening is essentieel om deel te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zonder bankrekening kan geen salaris worden ontvangen en kunnen geen betalingen worden verricht. Ook kunnen geen verzekeringen worden afgesloten. Maar kan een bank verplicht worden om iemand een bankrekening aan te bieden? U leest het hier.

Aan een bankrekening ligt een overeenkomst tussen de bank en de consument ten grondslag. Een overeenkomst die niet alleen door de consument maar ook door de bank kan worden opgezegd. Dit kan op basis van de algemene bankvoorwaarden waar de consument mee akkoord gaat bij het openen van een bankrekening. Wanneer de consument zich niet houdt aan die voorwaarden, bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij fraude of door niet inzichtelijk te maken welke activiteiten men met een bankrekening onderneemt (bijvoorbeeld door veel contant geld te storten of andere afwijkende betalingspatronen) kan een bank de overeenkomst opzeggen.

Zonder bankrekening kan iemand echter niet meer deelnemen aan het betalingsverkeer. Vanwege deze grote gevolgen is er in Europese regelgeving vastgelegd dat iedere EU-consument recht heeft op een basisbetaalrekening, uitgezonderd specifieke omstandigheden. Deze specifieke omstandigheden zijn onder meer dat een bankrekening niet tot gevolg mag hebben dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet kan worden nageleefd. In Nederland is het recht op een basisbankrekening in 2016 via de Implementatiewet toegang basisbetaalrekening verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Door ondertekening van het Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten hebben de grootste banken in Nederland afgesproken dat onder een aantal voorwaarden iedere burger recht heeft op een basisbankrekening. Een basisbankrekening kan worden aangevraagd bij iedere grote bank in Nederland middels het formulier op de website www.basisbankrekening.nl

De voorwaarden om een basisbankrekening te openen zijn als volgt:

  • Iemand is 18 jaar of ouder;
  • Woont in Nederland;
  • Kan zich identificeren met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenidentiteitsbewijs (W-document).

Als een consument eerder een bankrekening heeft gehad die is opgeheven, dan is het van belang dat de basisHebankrekening wordt aangevraagd bij de bank waar de consument ooit een bankrekening heeft gehad. Daarnaast dient het aanvraagformulier van de basisbankrekening mede te worden ondertekend door een erkende hulpverleningsorganisatie. Een lijst met aangesloten hulpverleningsorganisaties is te vinden op de website van de basisbankrekening.

Door bovenstaand convenant hoeft een burger in Nederland niet zonder bankrekening te zitten. Soms kan het echter nog een uitdaging zijn op het moment dat iemand niet in beeld is bij een hulpverlenende organisatie. In dat geval kan een basisbankrekening worden geweigerd. Aangezien ook die personen recht hebben op een bankrekening dient in dat geval een maatwerk oplossing te worden gezocht. Mocht u een maatwerkoplossing nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl