Wat is het woonbudget en wat betekent dit voor het berekenen van partneralimentatie?

Familierecht

5 december 2022
door Tine Notenboom

Vanaf 1 januari 2023 vindt er nog een belangrijke wetswijziging in het familierecht plaats. Er wordt niet langer rekening gehouden met de daadwerkelijke woonlasten bij de berekening van de hoogte van de partneralimentatie maar met een woonbudget...

Bij het bepalen van de draagkracht van gescheiden ouders om partneralimentatie te betalen wordt op dit moment rekening gehouden met de werkelijke woonlasten van ouders. Dit in tegenstelling tot het berekenen van de hoogte van de kinderalimenatatie waarbij er gerekend wordt met een zogenoemde forfaitaire woonlast, namelijk 30% van het netto besteedbaar inkomen dat wordt geacht te worden besteed aan woonlasten.

Met ingang van het nieuwe jaar worden de verschillen tussen het berekenen van kinder- en partneralimentatie voor wat betreft de woonlasten gelijk getrokken. Vanaf dat moment wordt er gerekend met het woonbudget. Dit bedraagt 30% van het netto inkomen, waaruit alle woonkosten geacht te worden betaald.

Doel van deze wet is om het berekenen van alimentatie eenvoudiger te maken. Het rekenen met een vast percentage aan woonlasten wordt geacht eenvoudiger te zijn dan rekening te houden met de daadwerkelijke woonlasten. De uitkomst zou eenvoudiger zijn en minder vaak leiden tot discussie.  Er wordt dan ook in principe geen rekening meer gehouden met de daadwerkelijke woonlasten. Bij wijze van uitzondering kan de onderhoudsplichtige vragen om rekening te houden met zijn daadwerkelijke woonlasten als deze woonlasten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn.

Het percentage van 30% wordt door de rechtspraak als redelijk beschouwd. Dit roept de vraag op hoeveel onderhoudsplichtige ouders meer dan dit percentage aan woonlasten in de maand kwijt zijn. Gelet op de huidige krappe woningmarkt is het niet onaannemelijk dat er een grote groep onderhoudsplichtigen is die veel meer dan 30% van hun netto inkomen aan woonlasten kwijt zijn. De komende tijd moet blijken in hoeverre in die gevallen wordt gerekend met de daadwerkelijke woonlasten.  

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl