Hoe kan een faillissement worden beëindigd?

Insolventierecht

3 september 2018
door Leen Hennink

Een faillissement kan op verschillende wijzen eindigen: doordat alle schulden volledig zijn betaald, bij gebrek aan vermogen waardoor de kosten van het faillissement (zoals het salaris van de curator) niet kunnen worden betaald en door middel van een akkoord met schuldeisers.

Alleen wanneer een faillissement eindigt door een akkoord met schuldeisers dat is goedgekeurd door de rechtbank, is de voormalig failliet daarna schuldenvrij. Een akkoord kan inhouden dat ieder van de schuldeisers slechts een percentage van zijn vordering krijgt en de rest van de schuld wordt kwijtgescholden.

Wanneer schuldeisers niet instemmen met een akkoord dan kan bij de rechtbank een akkoord worden afgedwongen. Voor het afdwingen van een akkoord moet 50% van de schuldeisers die tezamen ten minste 50% van de totale schulden vertegenwoordigen, al akkoord zijn met de aangeboden regeling. Wanneer dit het geval is kan het faillissement worden beëindigd door betaling van een percentage van de schuld.

Welk percentage aan de schuldeisers wordt aangeboden is voor het afdwingen van een akkoord niet van belang. Zolang ten minste 50% van de schuldeisers met een gezamenlijke schuld van 50% akkoord is met de voorgestelde regeling, kan een akkoord worden afgedwongen. Een voorbeeld van een dergelijk akkoord is door het Gerechtshof Den Bosch in een zaak van BW Advocaten uitgesproken, voor de link naar de uitspraak klik hier. Door creatief denken en goede cijfermatige kennis is een haalbaar akkoord worden geformuleerd waarbij meer dan 50% van de schuldeisers akkoord was met betaling van 1 promille van een totale schuldenlast van 42 miljoen euro.  Met het algemeen verbindend verklaren van het akkoord voor de overige schuldeisers werd het faillissement daarmee schuldenvrij beëindigd.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl