Is schadevergoeding mogelijk op grond van schending van privacy(rechten) in de AVG?

Privacyrecht

26 februari 2020
door Tine Notenboom

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het mogelijk voor de Autoriteit Persoonsgegevens om een boete op te leggen aan bedrijven die zich schuldig maken aan privacy schending. Maar kan de burger ook vragen om schadevergoeding wanneer een privacy schending vast komt te staan?

Op grond van artikel 82 van de AVG heeft eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op de AVG, het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade. Naast schade die direct in geld uit te drukken is (materiële schade) komt ook immateriële schade  zoals reputatieschade of psychische stress voor vergoeding in aanmerking.

In Nederland zijn het aantal schadevergoedingszaken op grond van schending van de privacy op één hand te tellen. De schadevergoedingsbedragen die er worden toegekend zijn niet bijzonder hoog. De eerste zaak die tot schadevergoeding heeft geleid van de gemeente Deventer (klik hier voor de link naar de rechtspraak) betrof 500 euro die is toegekend.

Reden dat het waarschijnlijk geen storm zal lopen met schadevergoeding in de AVG, heeft te maken met het lastige juridische traject dat hier voor gevolgd moet worden. Eerst dient namelijk vast te komen staan dat sprake is van een privacyschending. Hiervoor heeft de AVG een speciale procedure van bezwaar bij de betreffende instantie, bij afwijzing kan bij de rechtbank worden geprocedeerd en wanneer dat niet het gewenste effect heeft, kan er beroep worden ingesteld. In sommige gevallen moet een procedure in het bestuursrecht worden gevolgd waarbij na beroep ook nog hoger beroep mogelijk is. Wanneer de privacy schending na deze procedures vast is komen te staan, dient een nieuwe civiele procedure te worden gestart om de schadevergoeding te vragen. In veel gevallen zal een betrokkene dan al minstens een jaar bezig zijn geweest met vaststelling van de privacy schending.

Wanneer de procedure voor vaststelling van schadevergoeding is gestart, dient de vraag zich voor hoe schending van privacy moet worden gewaardeerd. Hoe kan er een prijskaartje worden gehangen aan het leed dat iemand heeft geleden doordat zijn gegevens zijn gelekt? Hier is nog geen jurisprudentie over. Het moge duidelijk zijn dat het laatste woord over schadevergoeding onder de AVG nog niet is gesproken, maar eenvoudig is het zeker niet.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl