Maatregelen voor bedrijven en ondernemers om de gevolgen van het coronavirus te beperken

Ondernemingsrecht

6 april 2020
door Leen Hennink

De uitbraak van de COVID-19 epidemie in Nederland, ook wel het Corona virus genoemd, brengt voor uw bedrijf op zijn zachts gezegd een uitdaging. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de financiële gevolgen van het corona virus te verzachten.

Ondernemingen, waaronder die van zzp-er’s worden door de overheid financieel tegemoet gekomen.  Vanwege het coronavirus is er een speciaal fonds in het leven geroepen dat compensatie van de loonkosten regelt wanneer een onderneming door het coronavirus omzetverlies heeft. Dit heet het NOW, het Noodfonds Overbrugging voor het behoud van de Werkgelegenheid. Dit is een tijdelijke noodmaatregel van de overheid.  NOW kan worden aangevraagd via de website van het UWV vanaf 6 april 2020 tot vooralsnog 31 mei 2020. Voorwaarde voor ontvangst van steun via NOW is dat er geen personeel wordt ontslagen en dat alle lonen worden doorbetaald.

 Het Noodfonds NOW vergoedt de loonkosten tot een maximum van 90 % wanneer sprake is van meer dan 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Hoeveel procent van de loonkosten wordt vergoed, hangt af van de mate van omzetverlies. De regeling van het Noodfonds wekt de indruk dat bedrijven tot 90 % van hun loonkosten vergoed krijgen. Dit is niet het geval. De loonkosten bestaan uit bruto loon plus de reserveringen voor vakantietoeslag en vakantiedagen. Het percentage dat ondernemers vergoed krijgen is het bruto loon van januari plus 30% en daarvan 90%, dat komt uit op een percentage van 80% dat wordt vergoed. Daarbij komt dat de reserveringen voor vakantietoeslag en vakantiegeld en de sociale lasten hierover niet worden vergoed terwijl deze vaak wel in één keer moet worden betaald. Ook wordt er voor het bepalen van het vergoedingspercentage niet gekeken naar de werknemers met een oproepcontract die in januari niet werkten en niet werden doorbetaald. Als alle factoren meezitten krijgen ondernemers waaronder de horeca feitelijk maar maximaal 75% van de loonkosten vergoed.

 Verder kunnen ondernemers of zzp-ers bij de belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling verzoeken voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Wanneer ondernemers een aanslag hebben ontvangen dan is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor drie maanden. Zowel vennootschappen, als de personenvennootschappen (maatschap, vof) als de eenmanszaken kunnen een dergelijk uitstel aanvragen. De noodzaak tot uitstel moet wel schriftelijk worden onderbouwd met stukken waaruit blijkt dat de omzet is gedaald. Verder moet sprake zijn van een tijdelijke terugloop in omzet. Ook eventueel al opgelegde (verzuim)boetes worden dan teruggedraaid.

 Als laatste zijn de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten tijdelijk verruimd tot en met 30 juni 2020.  De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking voor een borgstellingskrediet. Met het borgstellingskrediet staat de overheid garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Bedrijven kunnen nu tijdelijk 75% van hun kredietbehoefte tot een bedrag van € 266.667,= financieren met een MKB-krediet, daar waar dit eerst maximaal 50% betrof.

 Kortom er worden diverse maatregelen genomen door de overheid om de financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te beperken. De maatregelen worden ook regelmatig gewijzigd. Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl