Privacyrecht en een toevoeging (subsidie van de advocaatkosten)

Privacyrecht

7 maart 2022
door Tine Notenboom

Voor mensen die niet in financieel in staat zijn om een advocaat te betalen verstrekt de overheid in sommige gevallen een subsidie van de advocaatkosten. Deze zogenoemde toevoeging wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. In welke gevallen kan er een toevoeging worden verstrekt voor een kwestie over privacyrecht?

Wanneer u bij een instantie een verzoek heeft ingediend om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens zijn verwerkt of wanneer u heeft verzocht om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen, komt daar veel bij kijken. Vaak is er veel vooraf gegaan aan een dergelijk verzoek. Er kan een incident hebben plaatsgevonden of een discussie met een medewerker van de betreffende instantie. U wilt als burger informatie van de betreffende instantie over het incident.

Voor een toevoeging wordt er gekeken naar uw inkomen van twee jaar geleden, als u bijvoorbeeld in 2020 minder verdiende dan € 41.600,= bruto per jaar gezamenlijk of € 29.400,= bruto per jaar als alleenstaande dan komt u in 2022 voor een toevoeging in aanmerking.  Voor een toevoeging wordt een eigen bijdrage bepaald van €214,-- tot € 901,-- (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen).

Zowel voor een inzageverzoek als een verzoek om verwijdering van bepaalde gegevens wordt helaas geen toevoeging verstrekt. De gedachte daarachter is dat de burger dit soort zaken zelf moet kunnen doen. Dit betekent dat een advocaat, mits dit niet door de rechtsbijstandsverzekering wordt vergoed, op uurtarief moet worden betaald.

Mocht een instantie afwijzend reageren op uw inzageverzoek of verzoek om verwijdering van bepaalde persoonsgegevens dan dient er een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank of een bezwaar bij de betreffende instantie. Ook van deze werkzaamheden is de Raad voor Rechtsbijstand van mening dat de burger dit geacht wordt zelf te doen. Soms lukt het echter om bij wijze van uitzondering alsnog een toevoeging te krijgen. Voor de aanvang van de procedure kan hierover een oordeel worden gevraagd van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kortom als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging en geen rechtsbijstandsverzekering heeft dan moet u BW Advocaten in beginsel op uurtarief betalen. Het is mogelijk om deze procedures een vaste prijs af te spreken. Naast de kosten voor de advocaat dient u in geval van een procedure bij de rechtbank ook rekening te houden met griffierecht dat u moet betalen. Wanneer de zaak wordt verloren dient men daarnaast proceskostenveroordeling te betalen.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl