Wanneer is sprake van een tijdelijke huurovereenkomst van woonruimte?

Huurrecht

6 mei 2019
door Leen Hennink

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om woonruimte tijdelijk te huren of te verhuren. Er zijn nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden.

Het (ver)huurcontract van woonruimte moet op of na 1 juli 2016 zijn afgesloten om in aanmerking te komen voor de nieuwe voorwaarden voor tijdelijke huurcontracten.

Allereerst is er de mogelijkheid om een tijdelijk huurcontract af te sluiten wanneer de huurder of eigenaar tijdelijk afwezig is, bijvoorbeeld voor werk of studie in het buitenland. In dat geval kan een diplomatenclausule worden opgenomen in het huurcontract. Hierin wordt afgesproken van wanneer tot wanneer de huurder de woning kan huren. Na deze termijn moet de woning weer beschikbaar zijn voor de oorspronkelijke bewoner of voor de eigenaar. Het huurcontract kan aan het einde van de bepaalde termijn weer voor een afgesproken termijn worden verhuurd. De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen tegen het einde van de afgesproken termijn.

Verder is het mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten voor een zelfstandige of een onzelfstandige woning. Wanneer er sprake is van een zelfstandige woning dan kan een huurcontract voor maximaal 2 jaar worden afgesproken.  Voor een huurovereenkomst voor een onzelfstandige woning kan een termijn van maximaal vijf jaar worden afgesproken.

Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang, een eigen keuken en een wc. Wanneer de toegang, keuken of wc wordt gedeeld met andere bewoners dan is sprake van een onzelfstandige woning, bijvoorbeeld in geval van kamers in studentenhuizen.

Het huurcontract eindigt na de afgesproken termijn wanneer de verhuurder dit minimaal 1 en maximaal 3 maanden van tevoren schriftelijk heeft bevestigd aan de huurder. Wanneer de verhuurder niet tijdig laat weten dat het huurcontract eindigt, ontstaat een huurcontract voor onbepaalde tijd. Zolang de afgesproken termijn niet binnen drie maanden verloopt, kan de verhuurder de huurovereenkomst niet opzeggen. Voor iedere huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat bij verlenging een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, ongeacht de duur van de eerste huurtermijn.

Als laatste kan een woning ook tijdelijk leeg staan, bijvoorbeeld omdat deze de koop staat en de eigenaar al is verhuisd of de woning gesloopt of gerenoveerd gaat worden. Ook dan bestaat de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.  Afhankelijk van de redenen voor de leegstand gelden specifieke voorwaarden.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl