Wanneer moeten er proceskosten worden betaald?

Contractenrecht

4 februari 2019
door Tine Notenboom

Als u in een procedure in het ongelijk wordt gesteld, bestaat het risico dat u wordt veroordeeld in de proceskosten. Dit kan aardig oplopen.

Een partij die in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de proceskosten veroordeeld. Wanneer sprake is van een familierelatie tussen de partijen in de procedure dan kunnen de kosten geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd. Daarmee wordt bedoeld dat ieder van partijen zijn eigen kosten draagt. De proceskosten worden bepaald op basis van het liquidatietarief, een vast tarief dat door de rechtspraak periodiek wordt vastgesteld.  

Het bedrag van de kostenveroordeling is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en van het belang van de zaak, bijvoorbeeld of sprake is geweest van een zitting. Hoewel deze vastgestelde tarieven officieel niet bindend zijn, worden zij meestal door de rechtspraak gevolgd.

Bijvoorbeeld wanneer een zaak bij de civiele rechtbank heeft plaatsgevonden. Er is een dagvaarding uitgebracht, daar is verweer op gevoerd en er is een zitting geweest. Op basis van het liquidatietarief wordt voor deze zaak twee punten toegekend. Wanneer de ingestelde vordering een geldwaarde van minder dan € 10.000,= zonder bijkomende kosten heeft wordt ieder punt gewaardeerd op € 461,=. Vervolgens worden nakosten berekend. Dit zijn de kosten die na de uitspraak nog worden gemaakt. Dit wordt berekend op een vast bedrag € 157,=. Over deze bedragen wordt geen BTW berekend. De totale proceskosten bedragen voor deze eenvoudige zaak al € 1079,=. Wanneer het vonnis nog door een deurwaarder wordt betekend komen daar weer kosten bij. Op deze manier lopen de kosten die de verliezende partij moet dragen hard op.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl