Wanneer wordt een IVR/EVR registratie verwijderd?

Privacyrecht

3 december 2018
door Tine Notenboom

Financiële instellingen houden een register bij om fraude en laakbare activiteiten te voorkomen. Wanneer een consument in deze registers wordt opgenomen kan hij geen financieel product meer aanvragen zoals een bankrekening openen of een kredietaanvraag doen...

Er zijn twee registers die financiële instellingen bij houden. Het eerste betreft het Interne Verwijzingsregister, verkort het IVR genoemd. Dit registers is alleen toegankelijk voor de financiële instelling zelf. Wanneer een bank iemand in het IVR opneemt dan kan de betrokken persoon bij geen enkele vestiging van deze bank en van de banken die onder de organisatie van deze bank vallen, een bankrekening meer openen of krediet aangaan.

Daarnaast is er het Externe Verwijzingsregister, oftewel het EVR. Opname van iemands persoonsgegevens in het EVR leidt ertoe dat alle financiële instellingen die bij het PIFI aangesloten zijn hun dienstverlening aan de betrokken persoon zullen weigeren.  Opname in het IVR/EVR heeft derhalve grote gevolgen omdat iemand zelfs geen bankrekening meer kan openen.  Iedere keer dat een aanvraag wordt gedaan voor een financieel product wordt het IVR en EVR geraadpleegd. Wanneer sprake is van een incident dat in het IVR/EVR wordt geregistreerd wordt er aangifte gedaan door de financiële instelling. Verder wordt de lopende bankrelatie beëindigd, wat betekent dat de bankrekening, het verleende krediet,  de creditcard of de lopende verzekering wordt opgezegd. Een registratie in het IVR/EVR is in beginsel voor de duur van acht jaar.

Bij iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit houdt in dat iedere financiële instelling die een persoon registreert in het IVR en EVR moet afwegen of opname in het IVR/EVR wel gerechtvaardigd is. Voor deze afweging is van belang dat in voldoende mate vast moet staan dat iemand betrokken is geweest bij een incident. Voor registratie in het EVR moet aannemelijk worden gemaakt dat het incident kwalificeert als een strafbaar feit in de zin van artikel 350 Strafvordering.  Verder spelen de omstandigheden rondom het incident een grote rol in de beoordeling.  Heeft iemand vanaf het begin uitleg gegeven over wat er is gebeurd? Hoe ernstig was de gedraging? Is er schade ontstaan en zo ja, is deze door de betrokkene terug betaald?

Voor beoordeling van de kans van slagen van verwijdering van uw IVR/EVR registratie kunt u contact opnemen met Tine Notenboom van BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl