Wat houden de nieuwe regels over betaald ouderschapsverlof in?

Arbeidsrecht

2 juli 2022
door Leen Hennink

Op 2 augustus 2022 is de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen nu dus gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Hierdoor krijgen zij extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Ouders hadden al recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof tot hun kind 8 jaar oud is. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer en het loon dat wordt uitbetaald zal nooit hoger zijn dan het maximumdagloon van het UWV. Het maximumdagloon van het UWV bedraagt in 2022 € 232,00 bruto. Soms wordt er in de cao of de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer afgesproken dat de uitkering wordt aangevuld tot het volledige loon. Het ouderschapsverlof kan flexibel worden opgenomen zolang het kind nog geen jaar oud is. Bijvoorbeeld een paar uur per dag verdeeld over meerdere weken of een paar dagen of weken achter elkaar. Er kan echter pas een aanvraag worden gedaan wanneer er minimaal één werkweek verlof al is opgenomen. Betaald ouderschapsverlof dat niet wordt opgenomen kan daarna nog wel als onbetaald ouderschapsverlof worden opgenomen.

Veel werkgevers worden vanaf augustus van dit jaar geconfronteerd met werknemers met een kind van net geen 1 jaar die meerdere weken betaald ouderschapsverlof achter elkaar opnemen. Hierdoor ontstaan vaak grote gaten in roosters en planning. Helaas is dit niet anders omdat Nederland zeer laat is overgegaan tot implementatie van deze Europese wet. Hierdoor lijkt weinig nagedacht over een overgangsregeling. Bijvoorbeeld door ouders van een kind van nog geen 1 jaar naar rato van de leeftijd van het kind verlof te laten opnemen of bijvoorbeeld de kans geven om bij wege van uitzondering het verlof nog in het tweede levensjaar van het kind op te nemen. Wellicht dat een dergelijke afspraak in overleg met een werknemer is te maken. .

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl