Wat houdt de aanzegverplichting voor de werkgever in?

Arbeidsrecht

2 mei 2022
door Leen Hennink

Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten geldt een aanzegverplichting. Wat deze inhoudt wordt hier nader toegelicht.                                                                            

In geval van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (de tijdelijke arbeidscontracten) heeft een werkgever de verplichting om uiterlijk één maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst  de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Indien de werkgever vergeet om aan te zeggen dan is hij een aanzegvergoeding verschuldigd van eenmaal het maandsalaris van de werknemer. Wanneer te laat wordt aangezegd dient de aanzegvergoeding naar rato te worden betaald. Bijvoorbeeld wanneer in juli 17 dagen te laat wordt aangezegd dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd over 17/30ste van het maandloon omdat juli 30 kalenderdagen heeft.

In de rechtspraak is bepaald dat een aanzegging schriftelijk moet gebeuren. Zelfs als wel duidelijk (en bewezen kan worden) dat mondeling is aangezegd, is de werkgever toch een aanzegvergoeding verschuldigd. Ook als de werknemer geen nadeel heeft ondervonden omdat hij bijvoorbeeld al een andere baan heeft vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst.

De vraag is wat er wordt gezien als schriftelijk. Belangrijk bij een (schriftelijke) aanzegging is dat kan worden aangetoond dat de werknemer het bericht heeft ontvangen. Als een werknemer op het bericht reageert, dan kan een aanzegging niet alleen per brief of email maar ook per whatsapp.

Het is ook mogelijk om de aanzegverplichting in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Er staat dan in de arbeidsovereenkomst dat deze zal eindigen op een bepaalde datum en niet wordt verlengd.

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingetreden waardoor ook werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst bij het eindigen van hun dienstverband op initiatief van de werkgever recht op transitievergoeding hebben. Wanneer er derhalve een aanzegging wordt gedaan door de werkgever, ofwel een maand voor het eindigen van het dienstverband ofwel in de arbeidsovereenkomst dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Enkel wanneer de werknemer zelf aangeeft geen nieuwe arbeidsovereenkomst te willen, is geen aanzegging nodig en heeft de werknemer geen recht op een aanzegvergoeding of transitievergoeding.  Ook in geval van het verlengen van de arbeidsovereenkomst of bij het geven van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het derhalve noodzakelijk om aan te zeggen.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl