Wat is een borgstellingsovereenkomst?

Contractenrecht

2 januari 2023
door Leen Hennink

2023 is een jaar met veel financiële onzekerheid. Hierdoor zijn geldverstrekkers geneigd om bij het verstrekken van een lening extra zekerheid te eisen in de vorm van een borgstelling. Welke risico’s hieraan verbonden zijn leest u hier.

Het opstellen van een borgstellingsovereenkomst geeft een geldverstrekker meer zekerheid dat de schuldenaar zijn financiële verplichtingen zal nakomen. Een borgstellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij en derde partij garant staat voor de betalingsverplichtingen van de schuldenaar. Een schuldeiser kan een borgstelling eisen voor een bestaande overeenkomst of voor een nieuwe verplichting. De oorspronkelijke schuldeiser wordt in een borgstellingsovereenkomst vaak de hoofdschuldenaar genoemd. De persoon die garant staat voor de schuld wordt borg of borgsteller genoemd.

Een borgstellingsovereenkomst is in vele gevallen denkbaar, onder meer in geval van een hypothecaire verplichting, leasecontract, huurovereenkomst of bij het aangaan van een krediet. In geval de hoofdschuldenaar een onderneming is, gebeurt het vaak dat de directeur-grootaandeelhouder van de onderneming als privé-persoon een borgstellingsovereenkomst aan gaat. Dit garandeert de schuldeiser dat hij de ondernemer kan aanspreken als de onderneming zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Het zijn ook vaak deze situaties waar een borgsteller zich lelijk kan vergissen in de verplichting die hij is aangegaan.

Vaak gaat het om grote bedragen die zakelijk worden geleend. Wanneer de onderneming vervolgens failliet gaat en zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de schuldeiser derhalve niet kan nakomen, wordt de borg aangesproken. Vanwege de grote financiële gevolgen voor de borg, worden er zware eisen gesteld aan een borgstellingsovereenkomst. Er kunnen zich allerlei situaties voordoen waardoor een schuldeiser de borg niet kan aanspreken, bijvoorbeeld wanneer de vordering is verjaard of wanneer er sprake is van overmacht. Wanneer u wordt aangesproken als borgsteller is het daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen. Niet in de laatste plaats om met de schuldeiser in overleg te treden om de financiële gevolgen van het inroepen van de borgstelling te beperken.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl