Wat staat er in een ouderschapsplan?

Familierecht

23 augustus 2021
door Tine Notenboom

Ieder ouderpaar dat minderjarige kinderen heeft en uit elkaar gaat, is verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Welke afspraken er precies in een ouderschapsplan kunnen worden gemaakt, leest u hier.

Een ouderschapsplan begint met de persoonlijke gegevens van de ouders en de kinderen: de namen van de ouders en hun adresgegevens, de namen van de kinderen, wanneer ze zijn geboren en waar. Tevens wordt vermeld of sprake is van gezamenlijk gezag. Ook ouders waarvan maar één ouder gezag heeft, zijn verplicht om bij uiteengaan een ouderschapsplan op te stellen. Deze verplichting geldt ook voor niet gehuwde (en voorheen alleen samenwonende) ouders.

Belangrijk onderwerp van het ouderschapsplan is de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Kinderen hebben recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Uiteraard is dit afhankelijk van de (on)mogelijkheden van ouders. Er kunnen allerlei redenen zijn om de zorg op een bepaalde manier te verdelen maar van belang is dat er in ieder geval wordt nagedacht over wie de dagelijkse zorg op zich neemt en wat de algehele verdeling van de zorgtaken zal zijn. Er zal worden vastgelegd bij wie de kinderen ingeschreven staan en wie hun paspoort/ identiteitskaart zal beheren.

Verder zal in een ouderschapsplan zijn opgenomen hoe en hoe vaak ouders met elkaar communiceren. Er dient te allen tijde voorkomen te worden dat de communicatie tussen ouders via de kinderen loopt. Ook wordt er opgenomen hoe ouders samen tot beslissingen komen over onderwerpen als schoolkeuze en medische behandeling. Deze beslissingen zijn bij uitstek beslissingen die twee ouders met gezag met elkaar moeten nemen.

Ander belangrijk onderwerp in het ouderschapsplan zijn de kosten van de kinderen. Vaak wordt er voor gekozen om of een vast bedrag per maand op te nemen dat de ouder waar de kinderen niet ingeschreven staan, aan de andere ouder betaalt (kinderalimentatie). Soms wordt er gekozen voor een meer hybride model waarbij de ouders een gezamenlijke rekening voor de kinderen openen waar zij iedere maand een bedrag op storten dat zal worden aangewend voor de kinderen. Meestal wordt er in dat geval voor gekozen om alleen de verblijfsoverstijgende kosten (dat wil zeggen de algemene kosten die los staan van dagelijkse kosten als eten, drinken en verzorging) van de gezamenlijke rekening te betalen. Gedacht kan worden aan contributies van verenigingen en jaarlijks terugkerende kosten zoals bijvoorbeeld schoolgeld.

Voordeel van het opstellen van een ouderschapsplan ligt in de andere afspraken die kunnen worden vastgelegd over onderwerpen die de ouders belangrijk vinden in de opvoeding van de kinderen. Naast de hierboven genoemde gezamenlijke rekening kan worden gedacht aan regels over bedtijden, contact met andere familieleden, door wie schoolgesprekken worden bijgewoond, wat de regels zijn met betrekking tot huisdieren etc. Wanneer de rechter wordt verzocht om een uitspraak te doen over onderwerpen die de kinderen aangaan, zijn de mogelijkheden veel meer beperkt dan wanneer ouders hier onderling afspraken over maken. BW Advocaten geeft er dan ook de voorkeur aan om een degelijk ouderschapsplan op te stellen. Dit voorkomt niet alleen discussie tussen ouders in de toekomst, maar biedt ook meer mogelijkheden voor het maken een maatwerk oplossing.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl