Wat is het CIS register?

Privacyrecht

3 april 2023
door Tine Notenboom

Naast kredietverstrekkers hebben ook verzekeraars zich verenigd in een stichting die persoonsgegevens verzamelt van consumenten. Dit wordt het CIS genoemd. Het CIS gaat echter verder dan alleen registratie van (mogelijke) fraude. In welke gevallen het CIS persoonsgegevens registreert leest u hier.

Het CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem en is 30 jaar geleden opgericht om fraude te voorkomen. Persoonsgegevens van consumenten worden verzameld om te kunnen toetsen of een nieuwe verzekerde in aanmerking kan komen voor een verzekering. Kortom het CIS is opgericht in het kader van fraudepreventie.

Waar aanvankelijk het accent op fraudepreventie lag, richt het CIS zich nu op risico inschatting bij het acceptatieproces voor een verzekering en bij controle van claims die worden ingediend door verzekerden. Met 17 miljoen registraties zullen daardoor ook veel consumenten die geen fraude hebben gepleegd in dit register staan.

Op haar website vermeldt het CIS dat op basis van haar informatie dagelijks duizenden beslissingen worden genomen. Bij het opsporen van verzekeringsfraude zou in 9 van de 10 gevallen de CIS data de basis vormen voor de start van een onderzoek. Daarmee is de kans groot dat u ook met het CIS te maken krijgt. Wanneer een verzekering wordt aangevraagd of als er een claim wordt ingediend bij de verzekeraar wordt er een controle gedaan in de databank van het CIS.

Wij verbazen ons over het gemak waarmee een stichting, die niet onder toezicht van een overheidsorgaan staat, persoonsgegevens van 17 miljoen mensen verzamelt en verwerkt. Er wordt op geen enkele wijze controle uitgeoefend op deze stichting, enkel achteraf doordat een rechter toetst of iemand terecht of onterecht geregistreerd staat. Deze stichting heeft daardoor feitelijk veel macht omdat zij zelfstandig bepaalt of u in aanmerking komt voor een verzekering of niet. Mocht u vragen hebben over het handelen van het CIS of wilt u weten of het mogelijk is om uw gegevens in het CIS te laten aanpassen, neemt u dan contact op met BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl