Wat verandert er aan het studiekostenbeding?

Arbeidsrecht

9 juni 2022
door Leen Hennink

Vanaf 1 augustus 2022 komt er verandering in de mogelijkheid voor de werkgever om studiekosten terug te vragen van de werknemer bij het einde van het dienstverband. Wat er precies verandert lees u hier.

Studiekosten worden vaak door de werkgever op de werknemer verhaald op basis van de afspraken
die vastgelegd worden in een studiekostenovereenkomst of in de arbeidsovereenkomst. De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid om een opleiding te volgen op zijn kosten. Wanneer de werknemer binnen een bepaalde termijn na het behalen van het diploma uit dienst gaat, moet de werknemer die kosten geheel of gedeeltelijk terug betalen.

Per 1 augustus 2022 mogen studiekosten voor een opleiding die de werknemer verplicht moet volgen voor het verkrijgen of behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie niet meer worden teruggevraagd. Welke beroepen dit betreft is vastgelegd in een lijst geheten “gereglementeerde beroepen”. De lijst vindt u hier. Deze regeling zal alleen gaan gelden voor opleidingen die een werknemer op grond van de wet (of een cao) moet volgen. De kosten die gemaakt zijn voor opleidingen die niet wettelijk verplicht zijn voorgeschreven, kunnen nog steeds door middel van een studiekostenbeding op de werknemer worden verhaald.

Voorts is van belang dat studietijd als arbeidstijd wordt gezien. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat studietijd bovenop de werktijden overuren betreffen en recht op uitbetaling van overuren geeft. De werknemer dient in de gelegenheid te worden gesteld de opleiding tijdens de gebruikelijke arbeidstijd te volgen.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl