Wat wordt bedoeld met indeplaatsstelling van een huurovereenkomst?

Huurrecht

16 november 2020
door Leen Hennink

Wanneer sprake is van middenstandsbedrijfsruimte zoals een café, winkel of restaurant, dan is het mogelijk om de bedrijfsruimte van een onderneming samen met de onderneming over te dragen. Voor overname van de gehuurde ruimte kan een indeplaatsstelling aan de rechtbank worden gevraagd.  

Wanneer een onderneming wordt verkocht heeft de koper er vaak belang bij dat hij in hetzelfde pand de onderneming kan exploiteren. Het publiek zal immers mede afkomen op een winkel of café vanwege zijn locatie. In de wet is daarom geregeld dat het voor een onderneming mogelijk is om bij verkoop van de onderneming de huur van de bedrijfsruimte over te dragen aan de koper. Dit wordt indeplaatsstelling genoemd.

Het is belangrijk om tijdig indeplaatsstelling aan de verhuurder te vragen. Wanneer de verhuurder niet instemt, zal de procedure moeten worden afgewacht voordat indeplaatsstelling kan worden gerealiseerd anders pleegt de huurder wanprestatie, hetgeen reden kan zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst.

Voorwaarde voor overname van de huurovereenkomst is dat de koper, c.q. beoogde nieuwe huurder in het gehuurde pand een soortgelijke onderneming gaat uitoefenen, bij voorkeur dezelfde.

Wanneer een verhuurder niet wil meewerken aan indeplaatsstelling dan kan de huidige huurder van de bedrijfsruimte aan de kantonrechter vragen om toestemming. De kantonrechter zal de vordering tot indeplaatsstelling toewijzen wanneer de huurder een zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van de onderneming. De vordering zal worden afgewezen indien de koper c.q. nieuwe huurder niet voldoende waarborgen biedt voor een volledige nakomen van de huurovereenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering. Het gaat de verhuurder hierbij uiteraard vaak om de zekerheid dat de huurprijs wordt betaald.  

Wanneer er sprake is van een zwaarwichtig belang bij indeplaatsstelling door de huurder en voldoende waarborgen voor nakoming van de huurovereenkomst door de koper dan dient de rechter de wederzijdse belangen van partijen af te wegen, met inachtneming van de omstandigheden van het geval. Er kunnen allerlei redenen zijn om wel of geen indeplaatsstelling te willen. De verhuurder zal vaak een winkel willen met een bepaalde uitstraling om specifiek publiek te trekken. Zo zal een grote supermarkt als Albert Heijn een ander publiek trekken dan een kleinere prijsvechter.

Wanneer een indeplaatsstelling wordt goedgekeurd dan gaan alle rechten en plichten uit de oorspronkelijke huurovereenkomst over op de nieuwe huurder. De nieuwe huurder gaat dus ook dezelfde huurprijs betalen als zijn voorganger. Er ontstaat namelijk geen nieuwe  huurovereenkomst.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl