Wat zijn verblijfsoverstijgende kosten van kinderen en wie moet die kosten betalen?

Familierecht

25 januari 2021
door Tine Notenboom

Wanneer er een kinderalimentatie wordt bepaald door een rechter, vragen veel mensen zich af of daarnaast nog aanvullende kosten voor de kinderen moeten worden betaald voor zaken zoals schoolgeld, kleding en hobby’s. Wie deze kosten moet betalen leest u in dit artikel.

Kinderalimentatie houdt in dat de ene ouder een bijdrage voldoet aan de andere ouder om te voorzien in de kosten van de kinderen. De ouder waar de kinderen ingeschreven staan en daarmee hun hoofdverblijfplaats hebben, ontvangt de kinderalimentatie. De ouder waar de kinderen niet ingeschreven staan, dient de bijdrage te betalen.

Kinderalimentatie bestaat deels uit de kosten voor de dagelijkse verzorging van de kinderen. De ouder waar de kinderen niet ingeschreven staan ontvangt een korting (de zorgkorting) voor de tijd dat de kinderen bij hem/haar verblijven en hij/zij dus ook kosten voor de dagelijkse verzorging heeft.  Kosten voor de dagelijkse verzorging zijn onder andere kosten voor eten en drinken, lichaamsverzorging, huisvesting, vakanties en speelgoed. Het andere deel van de kinderalimentatie is bedoeld voor verblijfsoverstijgende kosten. Dit zijn kosten die niet zien op dagelijks verblijf van de kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende kosten:
-          Schoolkosten;
-          Kosten voor kleding;
-          Vervoerskosten om naar school te gaan;
-          Kosten voor hobby’s waaronder contributie van een sportclub;
-          Telefoonabonnement;
-          Kosten voor de kapper;
-          Aanschaf van een fiets.

Wanneer de ouder die de kinderalimentatie betaalt de kinderen meerdere dagen per week bij zich heeft (een zogenoemde co-ouderschapsregeling) dan bestaat de kinderalimentatie nagenoeg alleen nog uit een vergoeding van verblijfsoverstijgende kosten. In dat geval is de kans echter groot dat de ouder die de alimentatie betaalt, ook veel verblijfsoverstijgende kosten betaald. Bestaat er dan nog steeds recht op een kinderalimentatie? Wanneer de ouder waar het kind ingeschreven staat die kosten niet volledig kan voldoen dan blijft het recht op kinderalimentatie van de andere ouder bestaan. Een oplossing voor deze situatie is door samen af te spreken om de verblijfsoverstijgende kosten gezamenlijk te voldoen. In veel gevallen waarin een co-ouderschapsregeling is afgesproken (of een andere zorgregeling waarbij de kinderen gemiddeld drie dagen bij de andere ouder verblijven) spreken ouders af hoe ze de verblijfsoverstijgende kosten gezamenlijk betalen. Dat kan bijvoorbeeld doordat beide ouders een bijdrage storten op een gezamenlijke rekening waar de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen (zoals contributies en schoolgeld) van worden betaald. Nadeel van deze regeling is dat beide ouders het wel eens moeten worden over alle kosten die van de gezamenlijke rekening ten behoeve van de kinderen worden voldaan. Wanneer er sprake is van een slechte communicatie dan is deze oplossing niet haalbaar.

Voor sommige ouders kan het voordeliger zijn om af te spreken dat alle verblijfsoverstijgende kosten worden gedeeld terwijl het voor andere ouders praktischer of voordeliger is wanneer één van beide ouders alle verblijfsoverstijgende kosten voldoet en de andere ouder daarin bijdraagt door kinderalimentatie te voldoen. Welke oplossing het meest praktisch of voordeligst is, is maatwerk. Mocht u meer informatie wensen over kinderalimentatie of een oplossing wensen dan kunt u contact opnemen met mw. Notenboom van BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl