Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden scheppen duidelijkheid over de manier waarop een bedrijf zaken wil doen en vormt de juridische basis bij geschillen over de geleverde diensten. De rechten en plichten van beide partijen worden in algemene voorwaarden vastgelegd zodat een ondernemer niet steeds opnieuw met een klant dezelfde bepalingen behoeft af te spreken. In algemene voorwaarden kan onder meer worden bepaald wat de betalingsvoorwaarden en incassowijze is, de leveringsvoorwaarden, de garantie en service, aansprakelijkheid, een klachtenregeling, hoe de overeenkomst kan worden beëindigd en hoe deze kan worden verlengd of opgezegd. Wanneer met consumenten wordt gecontracteerd zijn echter niet alle afspraken in algemene voorwaarden toegestaan. Het is daarom van groot belang om algemene voorwaarden te specificeren op een bepaalde branche of markt zodat men niet voor onverwachte verrassingen komt te staan doordat de algemene voorwaarden een onderwerp niet regelen of juist tot onduidelijkheid leiden.

Het opstellen van algemene voorwaarden schept duidelijkheid over de rechten en plichten tussen u en de afnemer. Dit bespaart tijd en afnemers weten precies waar ze aan toe zijn. Voor hulp bij het opstellen van algemene voorwaarden of het bepalen van uw rechten en plichten bij reeds toepasselijke algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl