Arbeidsrecht / Ontslagrecht

Het arbeids- en ontslagrecht is het geheel aan regels dat de rechten en plichten bepaalt voor werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in diverse specifieke wetten zoals de Arbeidstijdenwet en Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Het dienstverband vangt aan met een arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst is vanzelfsprekend van belang voor het vastleggen van hetgeen overeengekomen is met betrekking tot loon, lengte dienstverband etc., maar ook van belang voor hetgeen overeengekomen wordt voor het geval de arbeidsovereenkomst eindigt. Hierbij valt te denken aan het concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst is zowel voor de werknemer als voor de werkgever een grote stap waarbij een zorgvuldige afweging van belangen moet worden gemaakt. Beëindiging kan geschieden in onderling overleg, na toestemming van de kantonrechter, na toestemming van het UWV (bij bedrijfseconomische of organisatorische noodzaak) of in verband met een dringende reden. Zowel de werknemer als de werkgever heeft bij beëindiging van het dienstverband behoefte aan begeleiding van een advocaat. BW Advocaten is hierin gespecialiseerd.

Het arbeidsrecht is nauw verweven met andere onderdelen van het sociaal recht waaronder bijvoorbeeld de Ziektewet en de Werkeloosheidswet. In geval van langdurige ziekte dienen werkgever en werknemer er alles aan te doen om de betreffende werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Naast juridisch advies werkt BW Advocaten nauw samen met specialisten die werkgever en werknemer kunnen begeleiden in geval van een langdurig zieke werknemer. Op deze manier kan BW Advocaten u begeleiden in het gehele traject. Klik hier voor onze samenwerkingspartners.


Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl