Familierecht

Het personen- en familierecht is onderdeel van het burgerlijk recht dat zich onder meer bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Dit is geregeld in boek 1 van het Nederlands burgerlijk wetboek en in een aantal internationale verdragen. Vaak betreft het een situatie die de betrokken partijen niet onberoerd laat. Goede juridische bijstand en advies is van belang, niet alleen voor de uitkomst van de zaak maar met name ook voor de toekomst. Naast de financiële  en zakelijke kant moeten ook de emotionele belangen niet uit het oog worden verloren.

Onderdelen van het familierecht waar BW Advocaten u mee van dienst kan zijn:
-          (gezamenlijk) gezag;
-          Alimentatie;
-          Huwelijkse voorwaarden;
-          Boedelverdeling;
-          Naamswijziging;
-          Echtscheiding, scheiding van tafel en bed;
-          Voorlopige voorzieningen;
-          Erkenning en ontkenning vaderschap;
-          Omgangsregelingen.

De rol van onze advocaten is om de cliënten hierin te begeleiden. En vervolgens een evenwicht te vinden tussen de emotionele enerzijds en de zakelijke kant anderzijds.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl