Horecavergunningen (bibob)

Ieder horecabedrijf  heeft een exploitatie- en drank- en horecavergunning nodig. Deze vergunning kan bij de gemeente worden aangevraagd. Binnen de aanvraagprocedure wordt een Bibob onderzoek  ingesteld. Bibob staat voor Bevordering van IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Op grond van deze wet heeft de gemeente de mogelijkheid om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning wordt gebruikt voor  het plegen van een strafbaar feit. Naast de mogelijkheid om de aanvraag van een horecavergunning te weigeren kunnen hieraan ook extra voorwaarden worden verbonden.

Onderdeel van een Bibob onderzoek maakt uit een onderzoek naar de geldstromen binnen een horecaonderneming. Door deze duidelijk op te nemen in een businessplan zal een vergunning sneller verleend worden.

Heeft de gemeente aangegeven dat zij voornemens is uw horecavergunning te weigeren of heeft u andere vragen over horecavergunningen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl