Huurrecht

Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

De meeste regels van huurrecht zijn te vinden in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin worden diverse huurrechtregimes beschreven (regimes voor woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte). Veel onderwerpen zijn dwingend rechtelijk geregeld wat betekent dat er niet in de huurovereenkomst vanaf kan worden afgeweken. Het is derhalve van groot belang dat er bij het opstellen van een huurovereenkomst rekening wordt gehouden met deze regels. Daarnaast zijn er diverse regels van semi-dwingend recht wat inhoudt dat er een expliciet beroep op een regel moet worden gedaan alvorens een rechter hieraan toetst. Voor de vraag of een bepaalde overeenkomst een huurovereenkomst is, is niet doorslaggevend of de overeenkomst voldoet aan de wettelijke definitie. Partijen kunnen bijvoorbeeld afspreken dat het een leaseovereenkomst betreft maar als deze overeenkomst voldoet aan de definitie van een huurovereenkomst dan is het ook een huurovereenkomst.

Voor vragen over verplichtingen van een huurder of verhuurder welk huurrechtregime van toepassing is of het einde van de huurovereenkomst kunt u zich wenden tot BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl