Incasso

Incasso(recht) is een onderdeel van het verbintenissenrecht en komt aan de orde als er geld moet worden gevorderd. Het niet betaald krijgen van een factuur voor geleverde zaken of verrichte werkzaamheden en diensten is een veel voorkomend probleem. Van belang is om eerst te onderzoeken of de wanbetaler wel verhaal biedt. Wanneer de wanbetaler meer schulden onbetaald laat kan zijn faillissement worden aangevraagd. De wanbetaler kan uiteraard schriftelijk worden gesommeerd tot betaling over te gaan. Wanneer hij of zij de vordering vervolgens onbetaald laat dan kunnen rechtsmaatregelen worden getroffen zoals een procedure voor de rechter al dan niet vooraf gegaan door beslaglegging.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl