Insolventies

Insolventie is afgeleid van het Latijnse werkwoord “solvere” dat betalen betekent. Insolventierecht regelt de juridische mogelijkheden wanneer ondernemingen en particulieren in financieel onvermogen verkeren. In het insolventierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen particulieren en rechtspersonen. Natuurlijke personen kunnen een liquidatie- en saneringsprocedure volgen van enkele jaren, waarna zij al dan niet een schone lei kunnen verkrijgen. Dit houdt in dat zoveel mogelijk van hun vermogen wordt aangewend om schulden te betalen en het restant van de schuld wordt kwijtgescholden. Voor rechtspersonen bestaat een aparte liquidatieprocedure waarbij de rechtspersoon zelf ophoudt te bestaan. Directeur en aandeelhouders gaan in principe niet zelf persoonlijk failliet, al is het wel mogelijk om na liquidatie van een rechtspersoon de bestuurders via een procedure aansprakelijk te stellen.

Zowel een zakelijk als een privé faillissement kan beëindigd worden door een akkoord met schuldeisers te sluiten. Een akkoord dat kan worden afgedwongen. Wanneer 50% van de schuldeisers die 50% van de totale schulden vertegenwoordigen akkoord zijn met de aangeboden regeling, dan kan het faillissement worden beëindigd door betaling van een percentage van de schuld aan de schuldeisers en het salaris van de curator. Welk percentage wordt aangeboden hangt af van de financiële ruimte.

Voor het beoordelen van de mogelijkheden bij het afwenden of afwikkelen van een faillissement kunt u contact opnemen met BW Advocaten.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl