Lokale heffingen

Lokale heffingen worden opgelegd door lagere overheden zoals gemeenten en waterschappen op grond van publiekrechtelijke regels. Hierbij valt te denken aan onroerend zaakbelasting, rioolheffingen, parkeerbelasting, leges, afvalstoffen en reinigingsheffingen, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting en waterschapsheffingen. Ten grondslag aan elke heffing ligt beleid. Het beleid kan bestaan uit zoals lokale, regionale als landelijke wetgeving. De vaststelling van een heffing is een besluit waar conform de regels van het bestuursrecht vaak bezwaar en beroep tegen openstaat. Deze mogelijkheden zijn aan strikte termijnen gebonden. Naast het procederen namens particulieren heeft het kantoor ruime ervaring in het voeren van dergelijke procedures namens overheden.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl