Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht ziet op het privaatrecht dat zich bezig houdt met rechtspersonen. Het ziet op de wijze waarop de interne structuur van de onderneming in elkaar zit (de organisatie/inrichting ervan), wie er voor de onderneming transacties mogen afsluiten (vertegenwoordiging) en hoe de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de onderneming is geregeld.

Het bepalen van de meest geschikte interne structuur van de onderneming is afhankelijk van het doel van de onderneming, zoals bijvoorbeeld de gerichtheid op het behalen van economische voordelen (winst) en vaststellen wie daarin meedelen. Afhankelijk van de soort onderneming is het vennootschapsrecht of het rechtspersonenrecht van toepassing. Het vennootschapsrecht gaat alleen over de besloten en naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht daarentegen over alle rechtspersonen (waaronder de stille en openbare vennootschap). De keuze voor een bepaalde rechtsvorm heeft verschillende juridische en daardoor mede economische gevolgen. BW Advocaten kan u adviseren en begeleiden bij deze en andere ondernemingsrechtelijke kwesties zoals het oprichten van vennootschappen, fusies en overnames of aansprakelijkheidstelling.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Veerkade 5D
3016 DE  Rotterdam

010-466 23 33
info@bwadvocaten.nl